🔹سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: صرفه جویی در مصرف سوخت از دستگاه های اجرایی شروع می شود.
خوش خبر با بیان این مطلب در کمیته مدیریت سوخت استان، خاطر نشان کرد: با توجه به اولویت تأمین سوخت و برق شهروندان، لازم است صرفه جویی در مصرف سوخت از دستگاه های اجرایی شروع شود.
🔹وی درخصوص شرایط خاص کشور ناشی از فشار اقتصادی، اپیدمی کرونا و آلودگی هوا، مطالب مبسوطی ارائه کرد.
🔹معاون استاندار با اشاره به برودت هوا و در پی آن افزایش مصرف سوخت به ویژه گاز، بر استفاده بهینه از گاز و برق در ادارات و ساختمان های دولتی تأکید کرد.
🔹خوش خبر به احتمال اجرای برنامه خاموشی برق اشاره کرد و فرهنگ سازی در زمینه صرفه جویی با استفاده از ظرفیت های رسانه ای را ضروری دانست.
🔹وی اظهار امیدواری کرد؛ با صرفه جویی، زمان های اجرای خاموشی برق به حداقل برسد و بتوانیم هر چه سریع تر از این برهه عبور نماییم.