#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی افزود : ۵۶ دستگاه ماشین آلات سنگین و بالگرد اعزام شدند که در نوع خود بی سابقه است و این نشان از عکس العمل خوب مدیریت بحران بود.

🔹میر جلیلی در جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران گفت : نیروهای امدادی از لستانهای یزد ،سمنان و سیستان و بلوچستان به کمک آمدند که حتی یک فوتی در طول مسیر حمل به بیمارستان نداشتیم .