#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در خراسان جنوبی با بیان اینکه بروز موارد جدید استانی ۱۹ در صد هزار نفر جمعیت بوده که این آمار ۴ برابر آمار کشوری است، گفت : میزان مرگ اختصاصی علیتی ۲۶.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.