فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ؛

🔰نیروی انتظامی خراسان جنوبی بلافاصله حدود ۳۵ دقیقه در منطقه حضور پیدا کردو همکاری لازم را داشت .

🔸سردار فرشید گفت : برای این حادثه از یگان تکاوری نیز کمک گرفته شد .
🔹وی افزود : پلیس راه نیز در محور حضور پیدا کردند.

🔸 از ابتدای صبح سردار اشتری ،فرمانده کل موضوع رو پیگیری کردند ودستوراتی صادر کردند .