#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

✳️ معاون وزیر بهداشت مطرح کرد؛
🔰عفونی تر شدن ویروس کرونا
🔸پژوهشگران شواهد محکمی ارائه کرده‌اند که نشان می دهد یک جهش جدید در ژنوم SARS-CoV-2، قدرت انتشار آن را افزایش داده و این ویروس را عفونی‌تر کرده است.
🔸رضا ملک زاده : تحقیقات جدید حاکی است ویروس کرونا در یک جهش جدید از فرم D۶۱۴ به G۶۱۴ تغییر شکل داده است.
🔸جهش ژنتیکی عفونی بودن نسخه جدید ویروس را ۳ تا ۹ برابر کرده است.