#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸شهرستان های درمیان، زیرکوه و فردوس از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند.
🔸شش شهرستان بیرجند، قائنات، نهبندان، طبس، بشرویه و سرایان در وضعیت قرمز (خیلی پُرخطر)،
🔸درمیان، زیرکوه و فردوس در وضعیت نارنجی (پُرخطر)
🔸و سربیشه و خوسف در وضعیت زرد (خطر متوسط)
قرار دارند.