🔸کارخانه تولید کنسانتره زغالسنگ طبس با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به بهره برداری رسید.

🔸این واحد صنعتی در منطقه پروده طبس، با ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ هزار تن بهره برداری از کارخانه تولید کنسانتره زغالسنگ طبسکنسانتره، پنجمین واحد تولید کنسانتره زغالسنگ طبس و خراسان جنوبی است که زنجیره فرآوری این ماده معدنی را تکمیل‌تر میکند.

🔸برای راه اندازی کارخانه کنسانتره زغالسنگ طبس، شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه، ۲۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است که برای ۱۰۵ نفر شغل ایجاد میشود