#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

آخرین وضعیت رنگبندی:

🔴قرمز: بشرویه، سربیشه، نهبندان
🟠نارنجی: بیرجند، خوسف،درمیان، زیرکوه، قاین
🟡زرد: سرایان، طبس
🔵آبی: در حال حاضر هیچ شهری از استان هنوز در وضعیت عادی و رنگ آبی قرار نگرفته اس