?سردار مومنی در ستاد راهبری تصادفات خراسان جنوبی گفت: کاهش تصادفات در خراسان جنوبی الویت است و آمار نگران کننده تصادفات باعث شده است که این استان جزو الویت های پلیس راه کشور باشد.

?میانگین سرعت در خراسان جنوبی، ۸۹ کیلومتر در ساعت است در صورتی که این عدد در کشور، ۱۰ کیلومتر پایین تر است و این موضوع دلیل افزایش تعداد مجروحان و متوفیان ناشی از تصادفات می شود.

?رییس پلیس راه کشور، با بیان این که میانگین واژگونی خودروها در خراسان جنوبی ۱۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری است افزود: ایمنی جاده ها و تجهیز آن به علائم و دوربین های کنترل سرعت ضروری است.

?استاندار هم تکمیل زیرساخت های جاده ای را در کاهش تصادفات اثرگذار دانست و از رییس پلیس راه کشور خواست در این خصوص به خراسان جنوبی کمک شود.

? قناعت با بیان این که کنترل سرعت غیرمجاز و رانندگی ایمن نیاز به فرهنگ سازی بیش از پیش دارد افزود: علاوه بر تامین زیرساخت های جاده ای در این خصوص هم باید تلاش فرهنگی صورت گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور