🔸سردار مومنی در ستاد راهبری تصادفات خراسان جنوبی گفت: کاهش تصادفات در خراسان جنوبی الویت است و آمار نگران کننده تصادفات باعث شده است که این استان جزو الویت های پلیس راه کشور باشد.

🔸میانگین سرعت در خراسان جنوبی، ۸۹ کیلومتر در ساعت است در صورتی که این عدد در کشور، ۱۰ کیلومتر پایین تر است و این موضوع دلیل افزایش تعداد مجروحان و متوفیان ناشی از تصادفات می شود.

🔸رییس پلیس راه کشور، با بیان این که میانگین واژگونی خودروها در خراسان جنوبی ۱۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری است افزود: ایمنی جاده ها و تجهیز آن به علائم و دوربین های کنترل سرعت ضروری است.

🔸استاندار هم تکمیل زیرساخت های جاده ای را در کاهش تصادفات اثرگذار دانست و از رییس پلیس راه کشور خواست در این خصوص به خراسان جنوبی کمک شود.

🔸 قناعت با بیان این که کنترل سرعت غیرمجاز و رانندگی ایمن نیاز به فرهنگ سازی بیش از پیش دارد افزود: علاوه بر تامین زیرساخت های جاده ای در این خصوص هم باید تلاش فرهنگی صورت گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور