#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔸شریف زاده دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی:

🔹 متوسط روزانه تست مثبت در دهه اول مهر ۱۱۸ نفر بود که با کاهش ۳۶ درصدی به ۷۶ مورد در دهه آخر آذر رسید.

🔹 متوسط روزانه بیماران بستری تنفسی از ۱۸۳ مورد در دهه اول مهر به ۱۴۵ مورد در دهه آخر ماه آذر رسید که کاهش ۲۱ درصدی دارد.

🔹 متوسط روزانه بستری بیماران کرونایی هم از ۸۴ نفر در دهه اول مهر به ۴۹ نفر در دهه آخر آذر رسید که کاهش ۴۲ درصدی را نشان می دهد.

🔹متوسط روزانه بستری آی‌سی‌یو از ۱۷ نفر در دهه اول مهر به ۱۳ نفر در دهه آخر آذر کاهش یافت.

🔹 همچنین متوسط روزانه مرگ از ۱.۹ در دهه اول مهر به ۱.۱ در دهه آخر آذر رسید و ۴۲ درصد کاهش یافت