#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

 

🔸دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان : روز گذشته ۳۸۵ آزمایش تشخیص مولکولی و سریع کرونا در خراسان جنوبی انجام شد که در مجموع ۱۹۶ بیمار جدید شناسایی شد.

🔸️ از این تعداد ۷۶ مورد از بیرجند، ۱۰ مورد از بشرویه، ۱۲ مورد از درمیان، ۳ مورد از خوسف، ۷ مورد از زیرکوه، ۱۷ مورد از سرایان، ۴ مورد از سربیشه، ۱۶ مورد از طبس، ۲۹ مورد از فردوس، ۱۷ مورد از قائنات و ۵ مورد از نهبندان شناسایی شد.

🔸️ فوتی جدید ناشی از این بیماری هم نداشتیم.