#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹 سگ های ولگرد امشب با حمله به جوان ۱۵ ساله در روستای استند زیرکوه،وی را به شدت دچار جراحت کردند .

🔹 فرد مذکور، پس ازحادثه، به بیمارستان کوثر حاجی آباد انتقال یافت .