#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔷آخرین نقشه وضعیت کرونا (سفید، زرد، نارنجی و قرمز) شهرستان های خراسان جنوبی (مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (بروز رسانی از ۹ تیر ماه ۱۴۰۰)

✳️ در خراسان جنوبی این نقاط به شرح زیر است:
🔸 نقاط قرمز (خیلی پر خطر): نهبندان
🔸نقاط نارنجی ( پر خطر ) : بیرجند/قائنات/سربیشه/درمیان
🔸نقاط زرد ( خطر متوسط) : فردوس/طبس/بشرویه/زیرکوه/خوسف/سرایان
🔸نقاط آبی( خطر کم): هیچ نقطه کم خطر در استان خراسان جنوبی نداریم.
🔹 احتمال تغییر روزانه این نقشه با توجه به میزان بیماران با نشانه های حاد تنفسی در شهرستان ها ممکن است