🔴 در دیدار مجید بیکی فرماندار نهبندان و معاون فنی صداوسیما آخرین وضعیت پروژه های تقویت زیرساخت های صداوسیما در شهرستان بررسی شد که اقدامات ذیل در دستور کار قرار دارد:

🔹 افزایش شبکه های رادیویی FM با راه اندازی یک دکل جدید از سوی صداوسیما بزودی محقق و شبکه های جدید رادیویی پر تقاضا از قبیل آوا و … امکان دریافت آن در #شهر_نهبندان فراهم خواهد شد.

🔹 زیرساخت لازم برای نصب فرستنده سوم (شبکه های HD) در #شهر_نهبندان فراهم و با تحویل فرستنده به استان اقدام گردد.

🔸 ایستگاه دیجیتال روستای #میغان با توجه به تکمیل زیرساخت ها، آماده نصب فرستنده بوده و حداکثر تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ راه اندازی و تقدیم‌مردم‌می گردد.

🔹 ایستگاه روستای #توتسک زیرساخت های آن تا پایان اردیبهشت ماه جاری تکمیل و در خرداد ماه تجهیزات از سوی صداوسیما نصب خواهد بود.

🔸 ایستگاه روستای عشایری و مرزی #خواجه_منجیکو مکان یابی و وارد فاز ایجاد زیرساخت از سوی شهرستان خواهد شد.

🔹 کار نصب فرستنده روستای عشایری و مرزی #شندملکی بزودی انجام و مردم عزیز این روستا برای اولین بار از امکان دریافت شبکه های صداوسیما بهره مند خواهند شد.

🔸 زیرساخت لازم در روستای عشایری و مرزی #چاه_شولک برای نصب فرستنده دیجیتال تا پایان اردیبهشت ماه از سوی شهرستان اقدام گردد.