#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

✅ توزیع نذورات صرفا در قالب مواد غذایی خشک و یا خام

❌⛔️❌ ممنوعیت برپایی هر نوع ایستگاه های صلواتی توزیع نذورات و چای(موکب ها، خیمه ها، چادر و…)