آسمان علم را تابنده ماه آمد عیان
🌸گلستان شرع را خرم نهال آمد پدید
🌸در سپهر عزّ و شوکت آفتاب آمد فراز
🌸بر هماى دین و دانش پر و بال آمد پدید

🌺میلاد دهمین واسطه فیض خداوند، آیت روشن رستگاری، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام مبارک باد🌺