#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔰 رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت : امشب جلسه شورای تامین در شهر طبس تشکیل می‌شود تا بتوانیم ابعاد حادثه را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود : تروریستی بودن این حادثه محتمل نیست و صحت ندارد. خوشبختانه هیچ مفقودی در این حادثه نداشتیم.