استاندار خراسان جنوبی گفت: نیروی انتظامی، طی سال های اخیر کارنامه قابل قبولی داشته و منشأ خدمات ارزنده ای در استان بوده است.
معتمدیان با بیان این مطلب در جلسه دیدار فرمانده و معاونین نیروی انتظامی استان، خاطرنشان کرد: مهمترین بازتاب و نتیجه این خدمات شایسته، نظم و امنیت مثال زدنی در استان است.
🔹وی با تأکید بر وظایف خطیر و حساس نیروی انتظامی، اظهار داشت: در سال های اخیر با توجه به ارتقاء آموزش های نیروی انتظامی، شاهد ارتقاء جایگاه مردمی و اعتماد عمومی از این مجموعه در کشور بوده ایم.
🔹استاندار متذکر شد: حوزه وظایف نیروی انتظامی از نقطه صفر مرزی گرفته تا کف خیابان و در مسایل ترافیکی و حتی در مباحث امنیتی، گسترده است و جای تقدیر دارد.
🔹معتمدیان با اشاره به شرایط خاص خراسان جنوبی به لحاظ پهناوری سرزمینی و کم تراکمی جمعیت، ایجاد نظم و امنیت را از مهمترین خدمات نیروی انتظامی در استان عنوان کرد.
🔹وی یادآور شد :افزایش کشفیات مواد مخدر و کاهش آمار تخلفات نیز بازتاب عملکرد مطلوب نیروی انتظامی می باشد.
🔹شایان ذکر است: سرهنگ فرشید، فرمانده نیروی انتظامی استان نیز طی سخنان مبسوطی از نگاه ویژه استاندار به جایگاه پلیس قدردانی کرد.