۳ کیلومتردیگر از باند دوم محور بیرجند- نهبندان حدفاصل روستای پدران باهمکاری پلیس راه و راهداری و حمل ونقل جاده ای زیربارترافیک رفت.

🔹مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی درتوضیح این خبر بیان داشت:اعتبار هزینه شده برای این ۳ کیلومتر ۱۲ میلیارد تومان می باشد که با تکمیل این ۳ کیلومتر مجموعا ۸۰ کیلومتر از مسیر ۲۰۰ کیلومتری محور بیرجند – نهبندان دوبانده گردیده وعملیات اجرایی در ۱۲۰ کیلومتر دیگر این محور در حال اجرا می باشد .