وحید داعی  بمنظور آخرین وضعیت عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن شهر بیرجنداز پروژه ۷۲۰ واحدی تعاونی مسکن ۰۴ ارتش بیرجند بازدید نمود.

🔸مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی پس از بازدید این پروژه اظهارداشت: تعاونی مسکن ۰۴ ارتش بیرجند پروژه های موفقی را در سنوات گذشته اجرا نموده که این پروژه ها از نظر اجرا و کیفیت نمره قابل قبولی کسب نموده که مهمترین آن افتتاح پروژه ۷۹۸ واحدی فاز ۲ و اتمام مسکن مهر استان در اردیبهشت ماه سال گذشته با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی بود.
🔸داعی افزود: خوشبختانه در بازدید امروز نیز پیشرفت مطلوب و قابل توجهی را در پروژه ۷۲۰ واحدی طرح اقدام ملی مسکن شاهد بودیم که میتوان به اتمام عملیات خاکبرداری ، صدور پیش پروانه ساخت و اجرای فونداسیون در آینده نزدیک اشاره نمود