۲۵ شهریور ماه ۱۳۵۷ یکی از بزرگترین و خسارت‌بارترین زمین‌لرزه‌های یکصد سال اخیر کشور، ایران را در غمی بزرگ فرو برد.
ساعت حدود هفت و سی دقیقه عصر زمین لرزه ای با بزرگی ۷.۸ ریشتر طبس بیش از ۲۰هزار نفر کشته

یاد جان باختگان این زلزله را گرامی می‌داریم و به روانشان درود می‌فرستیم🥀