طرح جامع مدیریت پسماند شهرستانهای بیرجند و خوسف و شهر مورد در جلسه کارگروه مدیریت پسماند خراسان جنوبی تصوب شد

جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان خراسان جنوبی به ریاست میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس کارگروه و سایر اعضا در محل استانداری خراسان جنوبی برگزار شد. حسن اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و دبیر کارگروه گفت: این جلسه با موضوع تصویب طرح جامع مدیریت پسماند بیرجند ، خوسف و شهر مود برگزارشد. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود: در این جلسه پس از ارائه گزارشات لازم توسط مشاور طرح ، مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و شهرداران ، طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان بیرجند ، خوسف و شهر مود که یکی از اسناد محیط زیستی در حوزه مدیریت شهری استان می باشد مورد تصویب قرار گرفت: وی اظهار کرد:طرح جامع مدیریت پسماند در راستای تحقق قانون مدیریت پسماند که وظیفه مدیریت و نظارت را برعهده وزارت کشور و شهرداری ها قرار داده است انجام می گیرد و یکی از ضروری ترین محورهای توسعه پایدار هر شهرستانی بوده که پس از انجام مطالعات علمی و اصولی توسط مشاورین ذیصلاح و بررسی طرح در جلسات کارگروه مدیریت پسماند استان و شهرستان و با لحاظ نظرات دستگاههای اجرایی استان مورد تایید و تصویب قرار می گیرد. اکبری تصریح کرد: با ارائه راهکارهای علمی و اجرایی و طراحی وضعیت مطلوب و با اجرای طرح مذکور درجهت کاهش مخاطرات زیست محیطی گام های اصولی برداشته خواهد شد. لازم به ذکر است در ادامه این کارگروه میر جعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بر ضرورت تهیه طرح های جامع مدیریت پسماند در سایر شهرستانهای استان توسط شهرداران و تسریع در بررسی طرح های تهیه شده توسط دس تگاههای اجرایی استان تاکید کرد. وی در پایان سخنان خود در این کارگروه ضمن تقدیر از فرهنگ غنی مردم استان در امورات و مباحث مربوط به حفظ محیط زیست بر اطلاع رسانی و آموزش در راستای تشویق در خصوص اجرای طرح هایی که منجر به کاهش تولید زباله در مبداء شود تاکید کرد.