مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: سهم خراسان جنوبی از مجموع اعتبارات ملی محرومیت‌زدایی برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری ۹۹ میلیارد تومان است که مصوبات استانی آن انجام شده و در سال مالی ۱۴۰۰ تخصیص می‌یابد.

علیرضا نصرآبادی روز در نشست خبری افزود: در سال جاری از محل اعتبارات ملی محرومیت‌زدایی هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری کشور در نظر گرفته شده که سهم هر استان ۶۰ میلیارد تومان است اما با توجه به وضعیت خراسان جنوبی سهم ما ۹۹ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن این اعتبارات، اعتبار ما در حوزه آبخیزداری هشت برابر شده است، گفت: در مجموع در حوزه آبخیزداری استان ۱۲۳ میلیارد تومان اعتبارات سال ۱۴۰۰ است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی یادآور شد: طی هفته دولت امسال ۲۱ پروژه منابع طبیعی با اعتبار ۳۸ میلیارد تومان در استان افتتاح می‌شود.

وی بیان کرد: در حوزه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی سال ۹۹، برای کنترل شن‌های روان و مراتع بیابانی بین هفت استان کشور اعتباراتی توزیع شد که تاکنون خراسان جنوبی طبق ارزشیابی سازمان، رتبه نخست در اقدام به موقع و پیشرفت فیزیکی بیشتر از تعهد استان یعنی ۱۰۷ درصد را کسب کرده است و مازاد بر دیون ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات به ما داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حوزه اعتبارات آبخیزداری بر حسب دستور استاندار و بر اساس شاخص های محرومیت‌زدایی قرار شده به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا اعتبارات بین تمام شهرستان‌ها توزیع شود.

نصرآبادی با بیان اینکه همه شهرستان‌ها از محل پروژه‌های آبخیزداری بهره‌مند خواهند شد، عنوان کرد: در حوزه بیابانزدایی ۲۵ هزار هکتار عملیات بیابان در حال اجرا است و در شهرستان‌های طبس، بشرویه، زیرکوه و نهبندان پروژه بیابانی بیشتری بر اساس کانون‌های فرسایش بادی خواهیم داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: اعتبار حوزه مقابله با بیابانزایی در سال گذشته ۴۱ میلیارد تومان در سطح ۲۱ هکتار بوده است، در سال گذشته این اعتبارات به ۹۹ میلیارد تومان رسیده و سال جاری اعتبار حوزه بیابان نیز به ۲ برابر خواهد رسید.

نصرآبادی گفت: در ایام هفته دولت ۲۱ پروژه شامل پروژه‌های آبخیزداری، مدیریت مراتع و  عملیات جنگل و کنترل چرای دام با ۳۸ میلیارد تومان افتتاح می‌شود که ۱۳ هزار نفر و بیش از سه هزار و ۵۰۰ خانوار از محل افتتاح پروژه‌های هفته دولت بهره‌مند می شوند.

وی عنوان کرد: ۴۳ میلیارد تومان اعتبار مصوب بیابان بود که ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به دلیل اینکه بیشتر از تعهد کار کرده بودیم تامین و اضافه بر سازمان است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: طرح ترسیب کربن اکنون در نهبندان در حال انجام است و همزمان طرح تعمیم ترسیب کربن حداقل ۲ میلیارد تومان برای همه شهرستان‌ها تخصیص یافته است.

نصرآبادی بیان کرد: به لحاظ مساحت با ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار عرصه بیابانی و بیش از سه میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار کانون فرسایش به عنوان دومین استان بیابانی و جزو پنج استان درگیر با پدیده گرد و غبار هستیم، همچنین شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان ما را تهدید می کند چراکه دو کویر لوت و مرکزی و از طرفی بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و از سویی خشکسالی‌ها شرایط را تشدید می‌کند.

وی گفت: در سال جاری ۱۵ فقره پرونده با یکهزار و ۴۰۰ کیلوگرم برداشت غیرمجاز از محصولات مرتع  داشته‌ایم و ۳۴ پرونده به مساحت ۸۱ هکتار خلع ید و برگشت داده شده  و در سال جاری در مجموع ۴۴ هکتار و ۳۹ پرونده خلع ید شده است.