مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی اظهار کرد: ۹۷ درصد واحدهای صنعتی خراسان جنوبی تا پایان امسال به شبکه گاز طبیعی متصل می‌شوند.

سید محمود هاشمی،  به رسانه‌های گروهی از رشد ۲۲۴ درصدی گازرسانی به صنایع در سه سال اخیر و گازرسانی به ۱۴۱ واحد صنعتی در سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به برنامه گازرسانی به ۱۴۱ واحد صنعتی طی امسال در استان افزود: پیش بینی می‌کنیم تا پایان امسال ۹۷ درصد واحدهای صنعتی استان از این نعمت خدادادی بهره‌مند شوند.

هاشمی گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون هزار و ۱۴۲ واحد صنعتی و تولیدی استان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.

وی همچنین به گازرسانی به ۲۷۳ واحد صنعتی در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر ۱۶۵۰ واحد صنعتی و تولیدی در خراسان جنوبی زیر پوشش گاز طبیعی قرار دارند و بر این اساس ۹۰ درصد صنایع استان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.