?دکتر سید محمد موسوی میرزائی رئیس دانشگاه گفت با پیگیری های خیلی خوبی که از سمت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و حمایت های نماینده قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته ۹۷٠٠ مترمربع به فضای فعلی بیمارستان اضافه می شود و شاهد افزایش قابل توجه تخت بیمارستانی در این شهرستان خواهیم بود.

?خدا را شکر می کنیم ارتقاء دانشکده علوم پزشکی قائن اتفاق افتاد و مجوز یک رشته جدید نیز برای این دانشکده گرفته شده است و دیدگاه دانشگاه بر این است این ارتقاء همچنان ادامه داشته باشد.

?خوشبختانه ۲۵ میلیارد تومان از مصوبات سفر ریاست جمهوری برای دانشکده علوم پزشکی قاین اعتبار گذاشته شده است که به محض تخصیص کار آغاز می شود.

?راه اندازی مرکز ناباروری برای قاینات و نهبندان در دستور کار است.

?طی ۲٠ ماه خدمت بنده در مسئولیت دانشگاه، ۱۹ ماه کارانه پزشکان پرداخت شده است.

?خوابگاه دخترانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که به همت بنیاد ۱۵ خرداد ساخته شده تا پایان ماه به بهره برداری می رسد

?وی برای ارائه خدمات شیمی درمانی و فیزیوتراپی پس از باز طراحی در فضای فعلی بیمارستان قول مساعد داد.

?گفتنی است در پایان این مراسم، معارفه دکتر آسیه مودی به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی قائن انجام و جمعی از خیرین سلامت مورد نیز تقدیر قرار گرفتند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور