مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته اکنون ۱۰ درصد مساحت استان وضعیت نرمال دارد و ۹۰ درصد درگیر خشکسالی خفیف تا بسیار شدید است.

علیرضا خندان رو روز سه‌شنبهافزود: این بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲۰ درصد مساحت استان درگیر خشکسالی خفیف، ۴۰ درصد متوسط، ۲۱ درصد شدید و ۱۹ درصد درگیر خشکسالی بسیار شدید است.

وی بیان کرد: شهرستان‌های طبس و بشرویه جزو مناطق بسیار شدید خشکسال هستند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته ۱۲.۴ میلیمتر بارندگی در ایستگاه‌های باران سنجی استان از ابتدای سال زراعی جاری به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته بارندگی‌ها در خراسان جنوبی ۲۶ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: میانگین کوتاه مدت بارندگی‌ها در سال زراعی گذشته ۱۶.۷ میلیمتر بوده اما نسبت به میانگین بلند مدت ۸.۵ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده که بیانگر ۴۷ درصد افزایش بارندگی است.

خندان رو درباره پیش‌بینی میزان بارندگی‌ها تا پایان سال جاری توضیح داد: میانگین بارندگی‌های استانی در این مدت نرمال پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در آذر ماه شاهد کاهش بارندگی‌ها هستیم اما این روند در دی ماه افزایشی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی افزود: خراسان جنوبی در ماه‌های بهمن و اسفند بارندگی نرمال را تجربه خواهد کرد.

خراسان جنوبی با ۱۵۱ هزار کیلومتر مربع مساحت، ۲ دهه متوالی درگیر خشکسالی است.