جمعه ۸ دیماه به همت آموزشگاه ازاد عکاسخانه
کارگاه عکاسی با عنوان انتقال تجربه با حضور پویان طباطبایی در بیرجند برگزار میشود. رضا خالدی برگزار کننده این رویداد افزود در این کارگاه ۳ ساعته که در باب انتخاب صحیح عکس به جشنواره های ملی و بین اللملی صحبت خواهد شد. این کارگاه برای علاقه مندان هنر رایگان می باشد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور