مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: ذخیره‌سازی مناسبی در انبار نفت استان انجام شده و ۸۰ درصد مخازن پر است لذا جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

محمدرضا عابدانی  افزود: در چند روز اخیر با شدت گرفتن برودت هوا و افت فشار گاز در استان بیش از ۱۰۰ هزار لیتر نفت سفید توزیع شده است.

وی گفت: این مقدار نفت سفید در نقاطی که قطعی گاز داشته یا احتمال قطعی گاز بوده، توزیع شد و به هر خانوار ۲۰ لیتر سوخت داده شده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی تصریح کرد: توزیع سوخت در شرایط سخت برودت هوا بدون وقفه انجام می‌شود و حتی قبل از افت فشار گاز در تمامی فروشندگی‌ها نفت سفید برای مردم موجود بوده است.

وی افزود: تحویل سوخت به مردم تا بازگشت به شرایط عادی و پایدارسازی شبکه گاز ادامه خواهد داشت و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

عرضه سوخت جایگزین در سه جایگاه شهرستان بیرجند

عابدانی گفت: با توجه به احتمال قطعی گاز در شهرستان بیرجند سه جایگاه برای توزیع نفت سفید در نظر گرفته شده که شامل خیابان عدل، چهارراه سمیه (فروشندگی ۱۹ شهری)، خیابان موسی بن جعفر ۲۲ (فروشندگی ۱۲ شهری) و ابتدای خیابان دولت شهر بیرجند (فروشندگی ۳۰ شهری) است.

وی اضافه کرد: ۲۵ جایگاه سی . ان . جی هم در استان خراسان جنوبی فعال است اما در روزهای اخیر به خاطر محدودیت ایجاد شده، عرضه گاز در این جایگاه‌ها تعطیل شده و با پشت سر گذاشتن شرایط بحرانی سرمای هوا به روال طبیعی باز می‌گردد.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی توصیه کرد که ضمن صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی، تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی در فصول گرم سال برای ذخیره‌سازی سوخت مایع به عنوان سوخت جایگزین اقدام کنند تا در محدودیت‌هایی زمستانی دچار چالش نشوند.

وی گفت: همه واحدهایی که سوخت دوم دریافت نکرده‌اند و امکان استفاده از این فرآورده را دارند به مقدار نیازشان سوخت تحویل می‌شود تا مشکلی در فرایند تولید ایجاد نشود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور