تاکنون قریب به ۷۰ هزار نفر در استان از اسامی و القاب امیرالمومنین (ع) برای نامگذاری فرزندان خود استفاده کرده اند.

مرتضی امیرآبادی زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه امامت و ولایت اظهارمرد: تا کنون ۴۶ هزار و ۹۷۰ نفر به نام زیبای علی در استان مزین و نامگذاری شده اند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی افزود ۶ هزار و ۹۲۷ نفر بنام امیرعلی و ۶ هزار و ۳۰۸ نفر بنام مرتضی نیز تا کنون در خراسان جنوبی نامگذاری گردیده اند.

همچنین وی با تبریک ایام ولادت امام هادی (ع) و امام کاظم (ع) نیز افزود ۴ هزار و ۴۲۶ نفر به نام مبارک هادی و قریب به ۲ هزار و صد نفر نیز نام پرمفهوم کاظم را برای نامگذاری استفاده کردند.

به گفته وی از ابتدای سال جاری نیز تاکنون ۵۷ نوزاد به نام علی در استان نامگذاری شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور