ظهرامروز ۶.۵ کیلومتر دیگراز پروژه احداث باند دوم محوربیرجند – قاین زیربارترافیک رفت و قطعه یک این محور تکمیل و عملیات دوبانده سازی به اتمام رسید.

🔹وحید داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اعلام این خبر اظهارداشت: طبق وعده ای که در تکمیل و بازگشایی پروژه های احداث باند دوم در سطح محورهای استان داده بودیم و با پیگیری و تلاشهای صورت گرفته و همکاری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای و پلیس راه استان در بازگشایی محور،ظهر امروز ۶.۵ کیلومتر دیگر از باند دوم محوربیرجند – قاین با اعتبار هزینه شده ۱۸ میلیارد تومان زیربارترافیک رفت و قطعه یک این محور تکمیل و دوبانده شد.

🔹داعی افزود:با این ۶.۵ کیلومتری که امروز زیربارترافیک رفت از مجموع ۱۰۰کیلومتر مسیر بیرجند- قاین ۶۴.۵ کیلومتر از محور دوبانده شده و تلاش برای تکمیل دوبانده سازی این محور که از اهمیت و تردد بالایی نیز برخوردار است ادامه دارد.