مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: ۶ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال عوارض مالیاتی سال گذشته به صورت مستقیم توسط این اداره‌ کل به حساب بخش‌های مختلف استان واریز شده‌ است.

علی کریمدادی روز پنجشنبه افزود: از این مبلغ چهار هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال به حساب دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان به صورت مستقیم واریز شده‌ که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۶۳ درصدی دارد.

وی افزود: از این مقدار ۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها، هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال به حساب دهیاری‌ها، ۱۲۷ میلیارد ریال به حساب روستاهای فاقد دهیاری و ۴۴۸ میلیارد ریال به حساب اداره‌ کل امور عشایر استان واریز شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با بیان اینکه هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال بابت مالیات سلامت به حساب دانشگاه علوم پزشکی استان واریز شده‌ است گفت: همچنین ۲۰۸ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال در خصوص بند “ب” تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به حساب ۱۰ شهرداری استان پرداخت شد.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هر ماه ۱۰ درصد از سهم عوارض ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به‌ حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌کند اظهار کرد: از این محل نیز ۸۶۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت غیرمستقیم به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری واریز شده‌ است.

کریمدادی با اشاره به در حال ساخت بودن المان (نماد) ورودی بازار بیرجند گفت: درخواست ما از شهرداری این است که در لوح افتتاح حک شود که این المان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده ساخته شده تا بازاریان و کسبه اثر پرداخت مالیات خود را مشاهده کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور