مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی گفت: ۶ هزار نفر در طول سه سال دولت سیزدهم از فرودگاه بیرجند به حج تمتع اعزام شدند.

 عظیم طهماسبی در نشست خبری اظهار کرد: یکی از اقداماتی که فرودگاه‌های خراسان جنوبی در دولت سیزدهم انجام داد پروژه تکمیل ترمینال فرودگاه بیرجند به ارزش ۸۰۰ میلیارد ریال بود.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: یک اقدام مهم دیگر در دولت سیزدهم پروژه اجرا، نصب و راه اندازی روشنایی فرودگاه طبس بود که در مدت زمان کوتاهی به نتیجه رسید.

طهماسبی بیان کرد: افزایش دوربین‌های مداربسته فرودگاه‌های خراسان جنوبی با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال نیز در دولت سیزدهم اجرایی شد.

وی گفت: خوشبختانه در طول سه سال خدمت دولت سیزدهم همه اعزام زائران حج تمتع خراسان جنوبی از فرودگاه شهید کاوه بیرجند انجام شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی اظهار کرد: در طول سه سال ۶ هزار نفر از فرودگاه شهید کاوه بیرجند به حج تمتع اعزام شدند.

طهماسبی در پاسخ به سوالی درباره پرواز عتبات از خراسان جنوبی گفت: اگر بخواهیم پرواز به عتبات از فرودگاه بیرجند داشته باشیم حداقل باید در هر هفته ۴۰ زائر داشته باشیم.

وی اظهار کرد: در حال حاضر چنین اطمینانی برای وجود ۴۰ زائر قطعی برای پرواز به عتبات از خراسان جنوبی نداریم و شهروندان به منظور کاهش هزینه‌ها ترجیح می‌دهند به صورت زمینی سفر داشته باشند.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی بیان کرد: در صورت وجود تقاضای مناسب فرودگاه شهید کاوه بیرجند یکی از ایستگاه‌های مجری عملیات حج عمره خواهد بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور