مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۶۴۴ واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف خراسان جنوبی پایان کار گرفته است.

قاسم تنها افزود: مدیریت و اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به بنیاد مسکن به عنوان کارگزار وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که در خراسان جنوبی شامل ۳۰ شهر است.

وی توضیح داد: در خراسان جنوبی غیر از شهر بیرجند، احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در بقیه شهرهای استان که زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، تحت نظارت بنیاد مسکن است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی گفت: از مجموع ۵۸ هزار و ۸۹۰ نفر افرادی که در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر استان ثبت‌نام کردند، ابتدا ۲۳ هزار و ۹۹۸ نفر حائز شرایط اولیه شدند که ۲۳ هزار و ۸۱۰ نفر تایید نهایی شده‌اند.

وی بیان کرد: از این تعداد ۱۴ هزار و ۹۹۶ نفر افتتاح حساب و ۱۳ هزار و ۷۹۲ نفر واریز وجه را انجام داده‌اند، ۶ هزار و ۶۶۵ نفر پروانه ساخت و ۶۴۴ واحد هم پایان کار گرفتند.

تنها افزود: براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۸۸ هزار و ۸۳۵ واحد مسکونی در هزار و ۷۵۲ روستای دارای سکنه خراسان جنوبی شناسایی شده که تاکنون ۴۹ هزار و ۳۰۶ واحد با استفاده از تسهیلات مسکن روستایی، مقاوم‌سازی شده و ۳۹ هزار و ۵۲۹ واحد به صورت نیمه بادوام و بی‌دوام است.

وی گفت: متوسط مقاوم‌سازی در روستاهای این استان به ۵۵.۵ درصد رسیده و میانگین کشوری این شاخص حدود ۵۲ درصد است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور