اعتبارات دولت سیزدهم برای اجرای طرح‌های آبخیزداری خراسان جنوبی تا کنون ۶۰ درصد محقق شده است.

، علیرضا نصرآبادی امروز سه‌شنبه  اظهار کرد: در دولت سیزدهم ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه آبخیزداری خراسان جنوبی اختصاص یافته که تا کنون ۶۰ درصد آن معادل ۹۶ میلیارد تومان جذب شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ادامه داد: با جذب این ۹۶ میلیارد تومان، ۴۶ حوزه آبخیزداری برای تکمیل مطالعات و اجرای طرح، تحت پوشش قرار گرفته و ۲۶ سازه جدید احداث شده که سبب افزایش آبدهی بیش از ۱۳۰ رشته قنات شده است.

وی احیای قنوات و آبخیزداری را از راهکار‌های مناسب برای مقابله با کم آبی در خراسان جنوبی دانست و گفت: حدود ۲۲ سال خشکسالی در خراسان جنوبی پیامد‌های منفی بسیاری از جمله کمبود آب، نشست دشت‌ها و مهاجرت روستائیان به شهر‌ها داشته است که اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌تواند بخش چشمگیری از این پیامد‌ها را جبران کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان اینکه از مساحت ۱۵ میلیون هکتاری خراسان جنوبی، حدود ۷.۵ میلیون هکتار یعنی ۵۰ درصد مستعد اجرای عملیات آبخیزداری است افزود: از این مساحت، تا کنون برای ۲.۶ میلیون هکتار یعنی ۳۵ درصد حوزه مستعد آبخیزداری، کار مطالعاتی و تهیه طرح اجرایی آن توسط مشاورین بخش خصوصی و با نظارت مستقیم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام که ۳۴ درصد آن اجرا شده است.

نصرآبادی گفت: از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۱ در مدت ۱۷ سال، از محل اعتبارات ملی و استانی، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ سازه آبخیزداری در ۱۱ شهرستان استان اجرا شده است که سالانه موجب مهار بیش از ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب رواناب می‌شود.

وی افزود: حدود ۵۰ درصد آب مهار شده در سازه‌های آبخیزداری استان، به سفره آب‌های زیرزمینی نفوذ می‌کند و سبب تغذیه سفره‌های آب زیر زمینی می‌شود که این موضوع افزایش دبی قنوات در پایین دست سازه‌های آبخیزداری و افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی رابه دنبال دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور