#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔺طی ۲۴ ساعـت گذشـته، ۸۴ آزمایش جدید کرونا انجام شده، از این تعداد نمونه ۵ بیمار مـثبت جدید شناسایی شده است که مجموع مبتلابان استان به ۱۵۳۵۵ نفر رسید.

🔶افراد مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:

🟡 بیــرجند ۳ نفر
🔵 طبس ۰ نفر
🟡 فردوس ۱ نفر#
🟠 قاین ۰ نفر
🟡 نهـبندان ۰ نفر
🔵 درمــیان ۰ نفر
🟡 زیرکوه ۰ نفر
🔵 سرایان ۰ نفر
🔵 بشـــرویه ۰ نفر
🔵 خوســف ۰ نفر
🔵 سربیشه ۱ نفر

🔺 متاسفانه طی ۲۴ساعت گذشته با ۱ مورد فوتی از شهرستان قائن آمار جانباختگان بر اثر کرونا استان به ۷۴۹ نفر رسید.