۵۷۸ واحد طرح نهضت ملی مسکن همزمان با سراسر کشور با حضور ویدئوکنفرانسی سرپرست ریاست جمهوری در استان خراسان جنوبی به بهره‌برداری رسید و ۲ هزار قطعه زمین به متقاضیان واگذار شد.

هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن  به ریاست “محمد مخبر” سرپرست ریاست جمهوری و با حضور وزیر راه و شهرسازی در این وزارتخانه برگزار شد که در ارتباط تصویری با استان‌ها ۶۶ هزار و ۷۹۱ واحد نهضت ملی مسکن به بهره‌برداری رسید و به ۵۱ هزار و ۷۴۰ متقاضی واجد شرایط زمین واگذار شد.

سهم خراسان جنوبی از واحدهای افتتاحی ۵۷۸ واحد و واگذاری زمین ۲ هزار قطعه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در حاشیه این نشست گفت: امروز به مناسبت عید غدیر واگذاری تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن و اراضی در این طرح به صورت ملی در شورای عالی مسکن انجام شد.

علیرضا عباس زاده افزود: امیدواریم با روی کار آمدن دولت چهاردهم، برنامه مهم دولت سیزدهم برای تامین زمین و مسکن مردم با قوت و قدرت ادامه پیدا کند.

وی بیان کرد: طرح نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی در حال اجرا است و در همه شهرهای استان تامین زمین انجام شده و بیش از ۶۵ هزار قطعه زمین برای متقاضیان آماده تحویل داریم.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: متقاضیان واجد شرایط در استان حدود ۴۵ هزار نفر طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت هستند.

وی عنوان کرد: در همه شهرها مشکل تامین زمین و واگذاری به متقاضیان واجد شرایط وجود ندارد و آنچه برای ما دغدغه مهم بوده واگذاری زمین به متقاضیان در مرکز استان است.

عباس زاده افزود: تاکنون زمین به متقاضیان موثر در مرکز استان واگذار شده و برای مابقی متقاضیان در شهر بیرجند برنامه الحاق اراضی در روستاهای اطراف در دستور کار است.

وی گفت: امیدواریم تا پایان هفته آینده معرفی اراضی جدید مربوط به سایت زعفرانیه و روستاهای اطراف شهر بیرجند را برای پوشش تکمیلی همه متقاضیان داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی افزود: برنامه ریزی شده تا پایان ۶ ماه اول امسال حدود ۵۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در استان را تحویل مردم دهیم و برنامه نهایی برای واگذاری ۲ هزار و ۷۲ واحد انبوه‌سازه شهر بیرجند تا دهه فجر امسال خواهد بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور