🔹مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از ثبت نام ۶۳۰۰ نفر برای دریافت بیمه بیکاری خبر داد و گفت: از این تعداد ۵۵۰۰ نفر واجد شرایط شناخته شدند