مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: برخورداری خراسان جنوبی از واحدهای مسکونی مقاوم‌سازی شده در روستاها به بیش از ۵۲ درصد رسیده است که نسبت به میانگین کشوری تقریبا برابری می‌کند.

علی‌اصغر آسمانی‌مقدم  افزود: این میزان در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۹ درصد بود و در این مدت بیش از ۱۴ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی از محل تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاهای استان احداث شده که بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ واحد آن در روستاها بوده است.

وی گفت: از این تعداد پنج هزار واحد مرتبط با طرح تامین مسکن محرومان در سال ۱۳۹۸ بوده که عملیات اجرایی آنها اتمام یافته و تحویل مالکان شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی اظهار داشت: هزار و ۸۶ واحد نیز شامل ۶۳۰ واحد احداثی و ۴۵۶ واحد تعمیری از محل اعتبارت حوادث، بازسازی یا تعمیر شده است.

وی درخصوص وضعیت عمران روستایی گفت: طرح هادی ۲۸۰ روستا اجرا شده و میزان برخورداری روستاهای استان از اجرای طرح هادی از ۳۴ درصد در سال ۹۲ اکنون به ۶۳ درصد افزایش یافته است.

آسمانی‌مقدم اضافه کرد: طرح هادی ۳۲۹ روستای بالای ۲۰ خانوار نیز تهیه و بازنگری طرح ۱۱۳ روستا انجام شده است.

براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، هزار و ۷۵۲ روستا در خراسان جنوبی وجود دارد که از این تعداد ۹۱۸ روستا بالای ۲۰ خانوار هستند و طرح هادی تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تهیه شده است.