پروژه در حال اجرای مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی از سفر اول رئیس جمهور شهید، اعتبار مصوب داشته که ۵۰۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.

 استاندار خراسان جنوبی  از محل اجرای پروژه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان در شهر بیرجند بازدید کرد و از نزدیک روند اجرای این پروژه را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان‌ جنوبی در این بازدید گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل فضای ابنیه موزه دفاع مقدس ۸۵۰ میلیارد ریال است.

سرهنگ غلامرضا فلاحی افزود: از ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب پروژه در سفر اول رئیس جمهور شهید به استان، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است.

۵۰۰ میلیارد ریال برای موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی تخصیص یافت

وی بیان کرد: ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت قرارداد دوم پیمانکار نیاز داریم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان‌ جنوبی گفت: مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان پنج هزار و ۸۸۰ متر مربع زیربنا دارد که زمین آن ۱۰ مهر سال ۱۴۰۱ تحویل شد.

وی ادامه داد: ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس گام موثری در راستای تجمیع مستندات، حفظ حقایق تاریخی دوران دفاع مقدس از هرگونه خدشه و آسیب و ارائه این گنجینه‌های سرشار از واقعیت‌های ارزشمند تاریخی به نسل‌های آینده است

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور