نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در 

تزریق اعتبار جدید به طرحهای آبرسانینشست خبری گفت: این مبلغ برای بهبود شبکه و تکمیل مجتمع آبرسانی استان با پیگیری‌های انجام شده اختصاص یافته است که ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بانک‌ها و ۲۰۰ میلیارد توسط وزارت نیرو تامین می‌شود.

آقای نخعی همچنین با بیان اینکه تعرفه طرح گرمسیری نهبندان که خواسته چندین ساله مردم این خطه کویری است در شرکت توانیر تایید شده است افزود: برای تایید تعرفه سردسیری شهر سربیشه هم پیگیر هستیم.

 

وی با اشاره به اخذ مجوز نخستین پایانه نفتی صادراتی شرق کشور در نهبندان گفت: وجود پایانه صادراتی از لحاظ مباحث امنیتی برای استان مفید و موثر است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس افزود:انبار نفت بیرجند هم به فهرست محدود انبار‌های صادراتی کشور اضافه شده است که این می‌تواند محرکی برای بسیاری از حوزه‌های اقتصادی باشد و تجار، بیرجند را به عنوان مبدا صادرات نفت خود قرار دهند.