مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت ۵معلم خراسان جنوبی،به مرحله نهایی مسابقات قرآن،عترت ونمازفرهنگیان کشور راه یافتند.

موسوی نژاد افزود این تعداد از  مجموع ۱۰ نفر فرهنگی راه یافته به مرحله مقدماتی کشوری هشتمین دوره مسابقات کشوری۵معلم خراسان جنوبی، راهی مرحله نهایی مسابقات قرآن، عترت ونماز ملی شدند قرآن عترت و نماز فرهنگیان، جواز حضور در مرحله‌ی نهایی این دور از مسابقات را به دست آوردند.

در مرحله مقدماتی هشتمین دوره مسابقات کشوری قرآن عترت و نماز فرهنگیان که در هفته اول خرداد ماه جاری برگزار شد، احمد خواجه احمدی در رشته حفظ ده جزء قرآن کریم و ایمان حسنی در رشته روش تدریس احکام به مرحله نهایی کشور راه یافتند.

در بخش خواهران نیز، نرجس خاتون مرادی در رشته حفظ کل قرآن کریم، صدیقه دلاکه نژاد در رشته حفظ ده جزء قرآن کریم و علیه آزادگان در رشته روش تدریس احکام جواز حضور در مرحله نهایی هشتمین دوره مسابقات کشوری قرآن عترت و نماز فرهنگیان را کسب کردند.

مرحله نهایی هشتمین دوره مسابقات قرآن عترت و نماز فرهنگیان کشور در روز‌های ۳۰ خرداد تا اول تیر سال جاری به میزبانی خراسان رضوی و در شهر مشهد برگزار خواهد شد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور