سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: با بهره‌برداری از ۱۳ کیلومتر قطعه جدید تاکنون ۴۳ کیلومتر از باند دوم محور قاین – کال شور زیر بار ترافیک رفته است.

میر محمد مودی  اظهار داشت: ۱۳ کیلومتر از پروژه احداث باند دوم محور قاین به کال شور تکمیل و روز گذشته بازگشایی شد.

وی افزود: عملیات اجرایی این قطعه با اعتبار هزینه شده هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اجرا و تکمیل شد که با همکاری پلیس راه و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زیر بار عبور رفت.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: طول کل محور قاین – کال شور – خواف در حوزه استحفاظی استان خراسان جنوبی ۷۰ کیلومتر است که با بهره‌برداری این ۱۳ کیلومتر در مجموع ۴۳ کیلومتر از باند دوم این محور تکمیل شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۵۵ کیلومتر از باندهای دوم با ارزش قرارداد ۶۰ هزار میلیارد ریال در خراسان جنوبی در دست اجرا قرار دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور