فرماندار خوسف گفت: ۴۳ شعبه در شهرستان خوسف آرای مردم را أخذ خواهد کرد که از این تعداد ۱۱ شعبه ثابت و بقیه شعب سیار است.

علی حسینی اظهار کرد: در شهرستان خوسف نیز فرایند انتخابات از ساعت هشت صبح آغاز شده است و مردم از همان ساعات اولیه پای صندوق رأی حاضر شده‌اند.

فرماندار خوسف با اشاره به اینکه ۴۳ شعبه در شهرستان خوسف آرای مردم را اخذ خواهد کرد، بیان کرد: از این تعداد ۱۱ شعبه ثابت و بقیه شعب سیار است.

وی ادامه داد: ۲۰ شعبه نیز مربوط بخش ماژان و ۲۳ شعبه نیز در بخش مرکزی فعال است.

حسینی با اشاره به اینکه ۷۰ نفر از عوامل اجرایی نیز در شعب اخذ رأی حضور دارند، گفت: همه تلاش ما بر این است که انتخاباتی پر شور در کمال صحت و سلامت برگزار شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور