مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: ۳۹۰ میلیارد تومان تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در مرحله اول به استان ابلاغ شد.

مرتضی ذاکریان  اعلام کرد: این میزان تسهیلات به منظور افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی به استان اختصاص یافته است.

وی افزود: اولویت پرداخت تسهیلات در مرحله اول با طرح‌هایی است که علیرغم تکمیل مدارک و تایید توسط بانک‌های عامل به علت اتمام اعتبارات در سال گذشته به مرحله پرداخت نرسیده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی عنوان کرد: ۵۵۹ طرح مانده در استان به علت اتمام اعتبار داریم که در اولویت پرداخت مرحله اول اعتبارات خواهند بود.

وی گفت: طرح‌های پیشران نیمه تمام و طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا در بخش‌های مختلف اقتصادی که توسط دبیرخانه کمیته‌های استانی شناسایی می‌شوند نیز از اولویت برخوردار هستند.

ذاکریان بیان کرد: طرح‌های اولویت‌دار تا پایان شهریور ماه امسال باید به بانک‌ها معرفی شوند.

وی گفت: دستگاه‌هایی که در حوزه جذب تسهیلات ضعیف عمل کنند پس از اتمام مهلت در نظر گرفته شده، مانده اعتبارات آنها در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: سال گذشته از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به هزار و ۳۴۸ طرح مبلغ ۹۶۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ در استان پرداخت شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور