مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان جنوبی گفت: به منظور تعیین عرصه و حریم تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی ۳۱ عملیات گمانه‌زنی باستان‌شناختی در خراسان جنوبی انجام شده است.

حسن رمضانی روز سه‌شنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: تعیین محدوده دقیق آثار در تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی در بررسی‌های اولیه باستان‌شناختی میسر نمی‌شود و برای آگاهی از محدوه و آثار معماری محوطه‌ها، نیازمند گمانه‌زنی‌های مختلف به منظور تعیین عرصه و حریم آثار هستیم.

وی افزود: تاکنون ۳۱ عملیات گمانه‌زنی باستان‌شناختی در تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی خراسان جنوبی صورت گرفته که آثار معماری بسیار ارزشمند و قابل توجهی به دست آمده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: با این فعالیت مهم محدوده دقیق آثار مشخص و مستندات تاریخی و باستان‌شناختی برای ثبت یک محوطه یا تپه در فهرست میراث ملی کامل می‌شود.

انجام ۱۸ مورد کاوش باستان‌شناسی در خراسان جنوبی

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان جنوبی از انجام ۱۸ مورد کاوش باستان‌شناسی در این استان نیز خبر داد.

وی گفت: با هدف به دست آوردن اطلاعات و پیشینه تمدنی استان، ۱۸ مورد کاوش باستان‌شناسی از سوی حوزه پژوهشی اداره کل در شهرستان‌های استان صورت گرفته که منجر به کسب اطلاعات فرهنگی و تاریخی ارزشمندی در حوزه باستان‌شناسی استان شده است.

رمضانی اظهار داشت: تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی از جمله آثار مهم و فرهنگی کشور به شمار می‌رود که پیشینه هر منطقه را از منظر تاریخ و تمدن آشکار می‌سازد.

وی افزود: کاوش علمی در این محوطه‌ها سابقه زیست بشر و چگونگی زندگی آنها را برای ما مشخص و نمایان می‌کند.

خراسان جنوبی اکنون دارای ۹۴۸ اثر ثبت شده در فهرست میراث ملی است و سه اثر ثبت شده جهانی در حوزه میراث فرهنگی دارد که این آثار از غار خونیک قاین با ۲۵ هزار سال قدمت آغاز و تا دوره معاصر را شامل می‌شود.