رئیس دانشگاه بزرگمهر قاینات گفت: در ۲ سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی، مجموعا ۳۱ میلیارد تومان اعتبار به این دانشگاه اختصاص یافته است.

شکیب رئیس دانشگاه بزرگمهر قاینات گفت: این دانشگاه با جذب ۱۴ عضو هیئت علمی جوان و توانمند در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ توانسته در حوزه آموزش عالی موفقیت‌های بسیاری را کسب کند و این امر در توسعه رشته و شکوفایی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری و نیز کسب رتبه بهتر در رتبه بندی دانشگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است.

او افزود: در حوزه اعتبارات عمرانی از دو منبع اعتبارات متمرکز وزارت علوم و سفر ریاست جمهوری اعتبارات خوبی به دانشگاه بزرگمهر تخصیص یافته است که از این میان، ۱۱ میلیارد تومان مربوط به دور اول سفر ریاست جمهوری بوده که با مساعدت استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و پیگیری‌های نماینده شهرستان کل این اعتبار جذب شده و در طرح دانشکده مهندسی و سالن آمفی تئاتر دانشگاه هزینه شده است.

شکیب اظهار کرد: در دور دوم سفر ریاست جمهوری ابتدا ۱۰ میلیارد تومان به دانشگاه تخصیص یافت که با پیگیری‌های انجام شده با نهاد ریاست جمهوری از طریق نماینده شهرستان در مجلس و مساعدت وزیر علوم، این مبلغ به ۲۰ میلیارد تومان رسید و ابلاغ نیز شده است که با تخصیص این اعتبار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه به مرز تکمیل شدن خواهد رسید.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور