مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: ۲ کانون ملخ کوهان‌دار در عرصه‌های منابع طبیعی و تاغزارهای شهرستان سرایان و قاینات شناسایی شد.

علیرضا نصرآبادی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: یکی از تنش‌های تحمیل شده به مراتع استان تفریخ تخم ملخ‌های کوهان‌دار در سطح تاغزارهای بخش سه قلعه شهرستان سرایان و مراتع کومیران شهرستان قاینات است.

وی با اشاره به اینکه این موضوع باعث ایجاد شرایط طغیانی ملخ‌ها در این مراتع شده است اظهار داشت: همزمانی کاهش شدید توان تولید علوفه تاغزارها و ولع زیاد و سیری‌ناپذیر ملخ‌های کوهان‌دار در تغذیه از درخچه تاغ شرایط بحرانی و تهدید بزرگی برای مراتع این منطقه و مرتعداران محسوب می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: با توجه به کمبود اعتبارات امکان استفاده از پیمانکاران برای کنترل و سمپاشی در این مناطق وجود ندارد، براین اساس برای کنترل و مدیریت تهدید به صورت اضطراری جلسات مختلفی به منظور هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت لجستیکی و نیروی انسانی برگزار شده است.

وی افزود: در مجموع با انجام کار جهادی و داوطلبانه، کانون‌های ملخ کوهان‌دار شناسایی شده و با رعایت معیارهای زیست محیطی کنترل بیولوژیک در حال انجام است تا حدی که شرایط در شهرستان قاینات کنترل شده و در سرایان هنوز ادامه دارد.

نصرآبادی گفت: به طور قطع اگر همکاری، هم‌افزایی و مدیریت جهادی و به‌موقع برای کنترل و مدیریت ملخ کوهان‌دار انجام نشود، علاوه بر بلوغ ملخ کوهان‌دار و تخم‌ریزی آنها که عامل فاجعه بزرگتری برای سال‌های آینده است حداقل ۱۲ میلیارد ریال علوفه که در چند ماه آینده مورد تعلیف دام دامداران قرار خواهد گرفت، توسط ملخ‌ها مصرف می‌شود.

وی یادآور شد: خشکسالی و کاهش بارندگی از یک سو و هجوم ملخ‌ها از سوی دیگر بلای جان این روزهای عرصه‌های منابع طبیعی استان شده که برای این موضوع منابع طبیعی وارد فاز مبارزه بیولوژیک شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: شرایط خاص اقلیمی سال آبی جاری از قبیل کاهش بی‌سابقه بارش‌ها و نزولات جوی قبل از سال، پراکنش نامناسب و غیرعادی بارش‌ها و نوسانات دمایی باعث شد مراتع استان از جنبه‌های مختلف تحت تنش‌های شدید محیطی قرار گیرد.

وی گفت: همچنین توان تولیدی مراتع به طور متوسط به ۵۰ درصد شرایط نرمال کاهش یافته است به‌طوری که دامداران وابسته به مرتع در طول سال ناچار به تعلیف دستی دام هستند.

نصرآبادی اظهار داشت: پیش بینی می‌شود سهم تولید گیاهان دارویی و محصولات فرعی نیز کاهش محسوسی داشته باشد به‌طوری که در سال جاری برداشت از محصولات فرعی ممنوع اعلام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به کاهش بی‌سابقه نرخ زاد و ولد و افزایش مرگ و میر و تلفات دام وابسته به مرتع گفت: عرضه زیاد دام ناشی از کمبود علوفه توسط دامداران و نبود اقبال به خرید سایر دامداران به همراه قیمت پایین وزن زنده دام ناشی از کمبود علوفه مرتعی از دیگر تبعات مرتبط با این شرایط است که علاوه بر کاهش شدید درآمد مرتعداران و دامداران شرایط تولید لبنیات و پروتئین آینده را باعث خواهد شد.