مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: ۲ هزار و ۴۴۹ واحد مسکونی در استان به مرحله نازک کاری و اتمام رسیده‌ است.

میرمحمد مودی اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن در استان ۱۲۰ هزار و ۲۸۰ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۰ هزار واحد نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد ۱۲ هزار و ۷۳ واحد در مرحله اتمام فونداسیون، هشت هزار و ۶۹ واحد به مرحله اسکلت و سقف و ۲ هزار و ۴۴۹ واحد به مرحله نازک کاری رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی عنوان کرد: در دولت سیزدهم ۷۰ هزار واحد مسکونی در خراسان جنوبی تامین زمین انجام می‌شود که الحاق زمین در استان رشد ۱۵۵ برابری در ۲ سال اخیر نسبت به عملکرد دولت قبل دارد.

مودی با اشاره به اینکه در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فرزند سوم و بیشتر و چهار فرزند زیر۲۰ سال در استان، افزود: در این زمینه تاکنون ۱۶ هزار و ۷۸۴ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۶ هزار و ۸۱۷ نفر تایید نهایی شده‌اند که تاکنون برای تمام افرادی که تایید نهایی شده‌اند کار تخصیص و واگذاری زمین انجام شده‌ است.

وی از کسب رتبه اول خراسان جنوبی در تمامی مراحل ساخت طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت در سطح کشور خبرداد و گفت: در نشست بررسی عملکرد استان‌های سراسر کشور استان در تمامی مراحل ساخت از جمله اتمام فونداسیون، سفت کاری، اسکلت و سقف، اتمام نازک کاری و کارهای پایانی و همچنین مراحل قرعه‌کشی و تخصیص متقاضیان قانون جوانی جمعیت با عملکرد مطلوب و با اختلاف در بین استان‌های سراسر کشور موفق به کسب این رتبه شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور