رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: امسال مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال اعتبار استانی و ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار ملی به استان ابلاغ شده است.

، حمید جهانشاهی در جلسه ستاد درآمدها و تجهیز منابع استانی با بیان اینکه کمتر از ۰.۵ درصد از درآمد کشور در خراسان جنوبی وصول می‌شود افزود: رصد اعضای کارگروه درخصوص واقعی و منطقی بودن ارقام درآمدهای استانی، شناسایی نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی این اعداد ضروری است.

وی گفت: در سال‌های اخیر اقتصاد بدون نفت یکی از راهبردهای اصلی اقتصاد مقاومتی بوده که توسط مقام معظم رهبری به کرات مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سهم مالیات در بودجه عمومی کشور رو به افزایش است اظهار کرد: مقرر شده حدود ۴۳ درصد از بودجه کشور در سال ۱۴۰۳ از محل مالیات و عوارض، ۳۵ درصد از محل نفت، هشت درصد از محل سایر درآمدها و ۱۴ درصد از محل فروش اوراق اسلامی حاصل شود.

وی تامین کننده اصلی منابع مالی دولت را مالیات عنوان کرد و گفت: در راستای تمرکز زدایی، سهم درآمدهای استانی رو به افزایش است و حدود ۶۸ درصد از درآمدهای مالیاتی در ردیف درآمدهای استانی قرار گرفته است.

جهانشاهی تاکید کرد: تحقق درآمدهای مالیاتی باعث می‌شود با کسری بودجه مواجه نشویم و چنانچه در وصول درآمدها موفق نباشیم شاهد کسری بودجه و تورم خواهیم بود.

وی افزود: در مسیر وصول مالیات با ۲ مشکل از جمله مودیانی که اجتناب مالیاتی دارند و از خلاهای قانونی استفاده می‌کنند و مودیانی که فرار مالیاتی دارند، مواجه هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید با برنامه پیش برویم بیان کرد: برخی استان‌ها کارگروه فرار مالیاتی دارند همچنین اتصال سامانه‌ها به هم باعث کمتر شدن فرار مالیاتی می‌شود.

وی گفت: حق نظام و کشور است که مالیات دریافت و از این منابع برای عمران و آبادانی استفاده شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور