مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: ۲۰ هزار و ۸۶۴ واحد نهضت ملی مسکن در این استان پروانه ساختمانی دارند که از این تعداد ۱۴ هزار و ۳۲۸ واحد به مرحله اتمام فونداسیون رسیده است.

میرمحمد مودی در نشست شورای مسکن استان که پس از ارتباط تصویری با جلسه شورای عالی مسکن به ریاست سرپرست ریاست جمهوری، برگزار شد گفت: ۱۲۵ هزار و ۴۴ نفر در خراسان جنوبی برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌ نام کردند که از این تعداد ۴۵ هزار و ۸۶۸ نفر تایید نهایی شده‌اند.

وی افزود: از مجموع ۲۰ هزار و ۸۶۴ واحد دارای پروانه ساختمانی، تعداد ۱۴ هزار و ۳۲۸ واحد اتمام فونداسیون، ۹ هزار و ۵۸۵ واحد دارای اسکلت و سقف، پنج هزار و ۶۸۵ واحد اتمام سفت کاری، سه هزار و ۶۱۵ واحد به مرحله اتمام نازک کاری رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: هزار و ۶۴۰ واحد هم به مرحله اتمام عملیات ساختمانی رسیده‌ است که از این تعداد ۵۷۸ واحد امروز به صورت همزمان افتتاح شد.

وی بیان کرد: در طرح جوانی جمعیت نیز هشت هزار و ۸۱۰ نفر تایید نهایی شده‌اند که از این تعداد برای ۶ هزار و ۸۱۷ نفر قرعه کشی انجام شده‌ است.

۲۰ هزار و ۸۶۴ واحد نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی پروانه ساختمانی دارند

مودی با اشاره به الحاق ۴۷ سایت طرح نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ هکتار گفت: از این تعداد ۴۰ سایت دارای طرح تفکیکی است که ۳۸ سایت به مساحت هزار و ۳۹۳ هکتار مجری آماده سازی دارد.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی سایت‌های نهضت ملی مسکن استان ۲۹.۵ درصد است و از مجموع ۳۸ سایت دارای مجری، ۱۷ سایت خدمات زیربنایی آب، ۲۳ سایت خدمات برق و ۲۹ سایت خدمات گاز دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی درباره آخرین وضعیت عملکرد بانک‌های استان در طرح نهضت ملی مسکن گفت: برای دریافت تسهیلات مسکن ۲۱ هزار و ۵۷۷ نفر به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد پنج هزار و ۳۵۵ در انتظار تعیین شعبه، ۱۰ هزار و ۱۵۲ واحد دارای انعقاد قرارداد هستند.

هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن روز چهارشنبه به ریاست “محمد مخبر” سرپرست ریاست جمهوری و با حضور وزیر راه و شهرسازی در این وزارتخانه برگزار شد که در ارتباط تصویری با استان‌ها ۶۶ هزار و ۷۹۱ واحد نهضت ملی مسکن به بهره‌برداری رسید و به ۵۱ هزار و ۷۴۰ متقاضی واجد شرایط زمین واگذار شد.

سهم خراسان جنوبی از واحدهای افتتاحی ۵۷۸ واحد و واگذاری زمین ۲ هزار قطعه است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور